• DvaD Production
  • DvaD Production
  • DvaD Production

 

 

DVA-D-PRODUCTION DOO je kompanija koja je zastupljena u oblasti proizvodnje hidrauli?kih I pneumatskih cilindara sa ciljem da iskoristi velike potencijale našeg tržišta u poslovanju sa inostranim klijentima, zastupaju?i pre svega proizvode partnerske kompanije DVA-D-TRADE DOO sa sedištem u Vrnja?koj Banji.Mi distribuiramo hidrauli?ke I pneumatske cilindre svih veli?ina, za sve radne i vremenske uslove,za poljoprivredne priklju?ne ure?aje, brodove, reciklažne mašine, liftove, naftne platforme, industrijsku ,gra?evinsku, asfaltnu i komunalnu mehanizaciju.
Projekti se rade u skladu sa našim, kao i specifikacijama naših klijenata.Naš prevashodni cilj je dugoro?na poslovna saradnja,a naš odnos prema klijentima je fleksibilan, otvoren i odgovoran.Cilj nam je i da u svakoj prilici garantujemo vrednost traže?i poboljšanje sigurnosti,
pouzdanosti, efikasnosti  procesa i preciznosti.Bi?e nam veliko zadovoljstvo da vam demonstriramo kvalitet I korporativne vrednosti kompanije DVA-D-PRODUCTION DOO jer ?ete tako najbolje razumeti zašto ve?ina naših klijenata teži uspostavljanju dugoro?ne poslovne saradnje sa nama.